تبلیغات
love - غرور نداشته باش

love

بین ما آدما چیزی نیست جز دیوارهایی كه خودمون ساختیم

شاید            بعد ازاین داستان بگیدکه من چقدر پست هستم ولی اینجور نیست


 من نمی دونم چرا بازم بعد از این همه بی معرفتی بازم عاشق می شم


من یه روز عاشق یه دختر شدم اولش اون به من خیلی توجه می کرد


ولی من بخواطر غرورم خیلی به اون توجه ای نداشتم


یه روز اون به من گفت:گلم چرا به من کم محلی میکنی؟


گفتم اینجویاست دیگه اولش نفهمیدم چی گفتم


اون خیلی ناراحت شد گفت مگه من چیکار کردم


با لحن خیلی بدی بهش گفتم هیچی


گفت چرا با من اینچوری حرف می زنی


منم گفتم دوست دارم اینجوری حرف بزنم


گفت باشه و رفت؟


چند روزی شد ندیدمش خوب منم دوسش داشتم ولی


غرور من نمش گذاشت مثل کنه چسبیده بود به من


به روز دوستش اومد در دانشگاه به من گفت


اخه نامرد مگه چیکارن کرده بود که این کارو باهاش کردی


گفتم خوب که چی گفت اون ...


شکه شدم حتی نی تونستم حرف بزنم اصلا نفهمیدم


کجا رفتم وقتی به بیمارستان رسیدم


رفتم تو اتاقش تنها بود کنارش نشستم گفتم گلم


چرا ایکارو کردی همینجور نگام میکرد


سرمو گذاشتم رو تختش گریم گرفت ولی می ترسیدم


گریه کنم  آخه...


دیگه نتونستم تحمل کنم زدم بیرون رفتم تو خیابون انقدر گریه کردم


بعد برگشتم دیگه راهم نی دادن تو چون وقت ملاقات تموم شده بود


نفهمیدم چجور گذشت تا فرداش


وقتی رفتم پیشش گفتم منو ببخش گریه کرد


گفتمش اگه گریه کنی منم گریه میکنم غرورمو نشکن


آروم شد ولی من دیگه نمی تونستم آروم بشم


دیگه راحت شدم غرورم شکست


نوشته شده در یکشنبه 21 تیر 1388 ساعت 09:47 ق.ظ توسط ستاره نظرات | |